piątek, 12 września 2014

Ostatnio, w ramach B-Water (uruchomiłem obiecywaną od lat własną działalność - czy to był dobry krok życie pokaże) prowadziłem kilka warsztatów dla firm, mających na celu przygotowanie ich do zarządzania ryzykami w komunikacji.

Podczas minionego Polconu, miałem przyjemność uczestniczyć w panelu na temat posthumanizmu. Jak się okazało, nie jest łatwo zdefiniować to pojęcie.